Miyerkules, Marso 7, 2012

Tekstong Ekspositori

Tekstong Ekspositori


 • Ang tekstong ekspositori ay anumang teksto na nagpapaliwanag o naglalahad ng mga kaalaman hinggil sa anumang paksang pasaklaw ng kaalaman ng tao. Ito rin ay nililinaw ang mga katanungan sapagkat tinutugunan nito ang pangangailangan ng mga mambabasa na malaman ang mga kaugnay na ideya o isyu.
Katangian ng isang Manunulat ng Tekstong Ekspositori
 • Obhetibong pagtatalakay sa paksa.
 • Sapat na mga kaalamang inilalahad sa tekto.
 • Malinaw na pagkakahanay ng mga kaisipan o ideya.
 • Analitik na pagsusuri ng mga kaisipan.
Ang Hulwaran at Organisasyon ng Tekstong Ekspositori
 1. Depinisyon - pagbibigay ng kahulugan sa mga salitang di-pamilyar na termino o mga salitang bago sa pandinig.
 2. Pag-iisa-isa o Enumerasyon - ito ay nauuri sa dalawa: simple at komplikadong pag-iisa-isa na kung saan ay tinatalakay ang pangunahing paksa at pagtalakay ng parrang patalata.
 3. Pagsusunod-sunod o Order - isang paraan ng pag-oorganisa ng isang tekstong ekspositori. Ang paraang ito ay ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang paksa upang higit na maunawaan ng mga mambabasa.
 4. Paghahambing at Pagkontrast - ito ay isang teksto na nagbibigay diin sa pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa o higit pang tao, bagay, kaisipan o ideya ng isang pangyayari.
 5. Problema at Solusyon - pagtalakay naman ito sa isa o ilang suliranin at paglalapat ng kalutasan ang pukos ng hulawarang ito.
 6. Sanhi at Bunga - ito ay tumatalakay sa mga kadahilanan ng isang bagay o pangyayari at ang mga epekto.

6 (na) komento: